World Sailing

Medzinárodná jachtárska organizácia, ktorá zastrešuje všetky typ plachtenia a aktivít okolo jachtingu na svete, združuje kontinentálne asociácie a národné jachtárske zväzy. World Sailing sa zúčastňuje aj vypisuje a vedie rôzne projekty pre jachtársku komunitu a jej rozvoj. Je uznávanou odbornou inštitúciou aj olympijské štruktúry a profesijné spoločnosti, ktoré robia v jachtingu a pre jachting. Slovenský zväz jachtingu je členom a súčasťou World Sailing a má k dispozícii materiály, podklady a podporu pre rozvoj z tejto organizácie.

EUROSAF

Je menšia zastrešujúca federácia na úrovni európskych krajín, ktorej súčasťou je SZJ. Vďaka EUROSAF máme prístup k ďalším rozvojovým projektom, možnosti ovplyvňovať dianie na poli európskeho jachtingu a zúčastňovať sa súťaží pod záštitou EUROSAF (hlavne pre dinghy a kýlové plachetnice).

IOC

Medzinárodný olympijský výbor zastrešuje prípravu, realizáciu a kvalitu olympijských hier a lídrom olympijského hnutia na svete. Jachting ako olympijský šport je jeho súčasťou aj na medzinárodnej a národnej úrovni. IOC (International Olympic Committee) podporuje aj projekty na rozvoj jachtingu – našich športovcov a odborníkov v športe.

SOŠV

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) zastrešuje slovenské športové zväzy – podporuje hlavne olympijské ale aj neolympijské športy. SZJ je členom SOŠV a využíva podporu a zdroje SOŠV pre rozvoj svojich športovcov a reprezentácie.

Steering the course